GIẢI ĐẤU EVO CASINO – CHƠI LÀ THẮNG – 27,600,000,000TỶ

33
  =>> Thưởng 5.000.000 VND khi cược tại Nhà cái BDVN  <<=

Tham gia ngay Giải Đấu Evo Casino để chứng tỏ bản lĩnh và chiến thắng gải thưởng hấp dẫn 575,000,000 đồng mỗi tuần nào! Ngại gì không thử!

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI:

Khuyến mãi diễn ra từ 00:00 ngày 02/01/2024 đến 23:59 ngày 25/3/2024 (GMT+8).

Chương trình khuyến mãi diễn ra trong vòng 12 tuần cụ thể như sau:

THỜI GIAN (GMT +8)
00:00 02/01 – 23:59 08/01
00:00 09/01- 23:59 15/01
00:00 16/01- 23:59 22/01
00:00 23/01- 23:59 29/01
00:00 30/01- 23:59 05/02
00:00 06/02- 23:59 12/02
00:00 13/02- 23:59 19/02
00:00 20/02- 23:59 26/02
00:00 27/02- 23:59 04/03
00:00 05/03- 23:59 11/03
00:00 12/03- 23:59 18/03
00:00 19/03- 23:59 25/03
GIẢI ĐẤU EVO CASINO - CHƠI LÀ THẮNG – 27,600,000,000TỶ
GIẢI ĐẤU EVO CASINO – CHƠI LÀ THẮNG – 27,600,000,000TỶ

ĐIỀU KIỆN VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Tiền thưởng sẽ được cập nhật ngẫu nhiên cho các thành viên tham gia chơi tại các bàn Baccarat Evolution (Ngọai trừ bàn Baccarat Người Đầu Tiên và các bàn chơi ảo) trong thời gian khuyến mãi diễn ra.

Giải đấu áp dụng Có 1,000 giải thưởng tương ứng với số tiền 575,000VND sẽ được thưởng tới thành viên mỗi tuần theo bảo dưới đây:

Số lượng giải thưởng Thành tiền (VND)
1 23,000
1 18,400
3 11,500
5 6,900
25 2,300
65 1,150
145 690
255 460
500 230
Tổng 575,000

CÁCH THỨC THAM GIA VÀ NHẬN THƯỞNG

Thành viên chỉ cần tiến hành tham gia chơi tại Evo Casino trong thời gian diễn ra giải đấu. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra và trả thưởng dựa trên điều kiện và điều khoản của khuyến mãi.

Giải thưởng sẽ được câp nhật cho người chiến thắng trong vòng 24-72h sau khi khuyến mãi kết thúc.

QUY ĐỊNH KHUYẾN MÃI

  1. Tiền thưởng cần trải qua 1 vòng cược tại Evo Caisno trước khi rút tiền.
  2. Thành viên đã nhận thưởng vẫn có thể tiếp tục tham gia để nhận giải thưởng của tuần thi đấu tiếp theo.
  3. BDVN có quyền hủy chương trình khuyến mãi đối với bất kỳ thành viên hay một nhóm cấu kết với nhau tham gia tại bất kỳ thời gian nào và tùy thuộc vào quyết định của BDVN.
  4. Các quy định chung về khuyến mãi của BDVN được áp dụng.
  =>> Thưởng 5.000.000 VND khi cược tại Nhà cái BDVN  <<=